sv

Statistik

Inom ramen för bygglogistikcentrat kommer en mängd data samlas in och samanställas under projektets livstid. En del av dessa data presenteras nedan.

– Sammanställning av transporter i NDS 2015

Logistik

Något som är väldigt viktigt är att hålla koll på antalet leveranser till och från BLC då förhoppningen är att så stor andel leveranser som möjligt samlastas och körs ut till entreprenörerna med slingbilar. Klicka nedan för att se sammanfattande statistik över leveranserna i Norra Djurgårdsstaden. 

– Antal direktleveranser per månad
Antal leveranser till och från BLC per månad
– Reducerade transporter med BLC

Avfall

Ett krav från Stockholms stad på den miljöprofilerade stadsdelen är att avfallsmängden inte får överstiga 20 kg/m2 ljus BTA. För att att hålla koll på att detta krav efterföljs förs registreras varje byggares avfall. Klicka nedan för att se aktuella avfallsvärden.

​– Ackumulerad mängd avfall per detaljplan och månad
Ackumulerad mängd avfall NDS och fraktion
Ackumulerad mängd avfall per detaljplan och fraktion

Utbildning

Det hålls tre nivåer av utbildningar hos BLC; bas-, normal- och expertutbildning och du kan läsa mer om dessa här.  

  Bas Normal Expert
Antal utbildade 239 2 412 83
Genomförda utbildningar 37 104 23

 

Varje vecka håller BLC en introduktionsutbildning – också kallad normalutbildning – för personer som ska arbeta i Norra Djurgårdsstadens områden i mer än 5 dagar. På utbildningen får deltagarna besvara frågor på hur de upplever logistik och arbetsmiljö i byggbranschen. Nedan finner du statistik från utbildningarna:

Statistik från normalutbildning

 

 

 
 
/