sv

Blanketter

Här hittar ni nedladningsbara blanketter relaterade till arbetsområdet Norra Djurgårdsstaden. Högerklicka på filerna för att spara ned dem på er dator, eller vänsterklicka för att öppna direkt i webbläsaren (pdf-filer kräver Adobe Reader eller liknande programvara).

 

Blankett anmälan torn- och mobilkran  (pdf)

Blankett för anmälan av uppställning av torn- eller mobilkran. Kompletteras med Bilaga 1A eller 1B beroende på typ av kran.

 

Blankett anmälan byggutrustning  (pdf)

Blankett för anmälan av uppställning på allmän platsmark. Gäller all utrustning som inte är torn- eller mobilkranar.

 

Bilaga 1A - krandata tornkran  (pdf)

Bilaga till utrustningsanmälan, data för tornkranar

 

Bilaga 1B - krandata pump/mobilkran  (pdf)

Bilaga till utrustningsanmälan, data för mobilkranar och pumpar.

 

Kranregler  (pdf)

Regler gällande uppställning av kranar.

 

Utökade arbetstider - anmälan  (pdf)

Blankett för anmälan av arbete utöver ordinarie arbetstider i Norra Djurgårdsstaden.

 

Visning av lägenheter - anmälan  (pdf)

Blankett för anmälan av visning av lägenheter i pågående exploatering.

 

Arrendeavtal blankett Explo  (docx)

Blankett för ansökan om arrende inom byggplatsområdet. Blankett skickas till respektive Projektledare på Exploateringskontoret.

 

Gasverket - Kvittens av ordningsregler vid besök 150323  (pdf)

Kvittenslista för besöksregler för guidat besök på Gasverksomnrådet

 

Besökskort ID06  (pdf)

Rutin för hantering av ID06 besökskort

 

Avtalsblankett om parkering Ropsten  (docx)

Avtal om parkering för besökande och hantverksbilar inom byggområdet. Avtal skrivs med BLC. Kontakta din etappsamordnare.

 

Beställning av nyckel till gasverket  (pdf)

Blankett för beställning av ny elektronisk nyckel till fastigheterna på området Gasverket, NDS.

 

Arbetstillstånd bas-U område  (docx)

Blankett för arbeten i annans BAS-U område

 

Hyresavtal belysningsmaster  (pdf)

Hyresavtal för tillfälliga belysningsmaster i ditt arbetsområdet. Kom ihåg att ladda ner APD-planen för att markera vart masterna ska placeras.

 

Beställning av fast bredbandstjänst till arbetsplatsen  (pdf)

Ladda ner denna blankett för att beställa fast bredbandstjänst till arbetsplatsen.

 

Beställning av larmväska  (pdf)

Ladda ner denna beställningsblankett för beställning av larmväska.

 

Avtal Byggplatsinformation  (pdf)

Denna blankett avser avtal för att få tillgång till Byggplatsinformation och bredbandstjänst. Avtalet ska undertecknas och sändas till BLC.

 

Avtal om utlåning av utrustning för Byggplatsinformation  (pdf)

Avtal för utlåning av utrustning för Byggplatsinformation

 
 
 
/