sv

Nyheter

Uppdaterade faktablad

4 april 2018

Nya faktablad för information kring bevakning, larmväsktor, kostnadsfördelning m m är uppdaterade i och med nya BLC v3.0

Uppdatering berör följande faktablad:

Faktablad #8 Etappsamodnare

Faktablad #10 Bevakning

Faktabald #11 Affärsmodell

Faktablad #12 Kostnadsfördelning tjänster

Faktablad #21 Kostnader BLC

 

 
 
 
/