sv

Lagerhantering

Vi håller just nu på att implementera ett nytt lagersystem på BLC. Ert material som finns lagrat på BLC ska enkelt kunna avropas i det nya systemet. Innan det nya systemet är i drift kontaktar ni lagret på telefon 08-122 130 00 eller mailar på lager@ndslogistik.se.

 
 
/