sv

Fakta & Priser

Här hittar ni nedladningsbart material relaterat till arbetsområdet Norra Djurgårdsstaden. Högerklicka på filerna för att spara ned dem på er dator, eller vänsterklicka för att öppna direkt i webbläsaren (pdf-filer kräver Adobe Reader eller liknande programvara).

 

Kundavtal  (pdf)

Kundavtal för BLC

Revideringar:
Bilaga 1_2 2018-04-12
1) Rubrik §2.3 - Leveransplan (fel rubrikssättning)
2) Rubrik §3.1-3.4 Kolli (fel numrering rubriker)

 

Prislista BLC 2018 - GFO  (pdf)

Prislista avser tjänster för Genomförandeorganisation (ledning och och styrning). Prislistan gäller fr o m 2018-04-01.

 

Prislista BLC 2018 - TLM  (pdf)

Prislista avser Bastjänster för Transport, Lager och Maskinpool. Prislistan gäller fr o m 2018-04-01

 

Prislista BLC 2018 - SA  (pdf)

Denna prislista avser Bastjänster för Samordnad Avfallshantering - SA. Priserna gäller fr o m 2018-04-01

 

Materiallista för Bygglogistikcenter  (pdf)

I materiallistan kan du se vilka material som får levereras direkt till arbetsplatsen och vilka som ska till BLC för samlastning i kombination med regler kring fyllnadsgrad.

 

Ordnings- och säkerhetsregler i Gasverksområdet  (pdf)

Säkerhetsfoldern för gasverksområdet är en sammanställning av ordnings- och säkerhetsregler för rörelse och arbete inom gasverksområdet.

 

Faktablad #6 Byggplatsinformation och nättjänster  (pdf)

I faktablad #6 ges en bild av det informationssystem som finns för arbetsplatser i Norra Djurgårdsstaden.

 

Faktablad #7 Fast bredbandstjänst via bodinformation  (pdf)

Detta faktablad #7 informerar om hur du kan få fast bredbandstjänst till arbetsplatsen.

 

Faktablad #8 Etappsamordnare inom detaljplaneområdet  (pdf)

Faktablad #8 beskriver rollen Etappsamordnare, som finns för respektive detaljplaneområde.

 

Faktablad #10 Bevakning av arbetsplatsområdet  (pdf)

I faktablad #10 beskrivs hur du kan ta del av den gemensamma bevakningstjänst som BLC samordnat.

 

Faktablad #11 Affärsmodell och avtalsmodell  (pdf)

Faktablad #11 klargör hur affärsmodellen och avtalsmodellen för BLC ser ut.

 

Faktablad #12 Tjänster och kostnadsfördelning inom BLC  (pdf)

Detta faktablad #12 klargör vem som betalar för vilka BLC-tjänster.

 

Faktablad #14 Tillfälliga belysningsmaster  (pdf)

Faktablad #14 beskriver vilka belysningsmaster som finns, och hur en går fram för att hyra masterna.

 

Faktablad #15 Besökspasserkort  (pdf)

Rutiner kring besökande till arbetsområdet.

 

Faktablad #20 Prislista bergkrossprodukter  (pdf)

Ny uppdaterad prislista från och med 1 januari 2017 vilket avser samtliga krossmaterial fritt lastat från krossupplaget. Tidigare utskickad uppdatering av prislistan gäller ej. Gamla prislistan från 2014 gäller fram till och med 14 april. Denna prislista avser köp av bergkrossmaterial i olika fraktioner så som 0-150 / 0-63 / 0-32 / 0-16 / 8-16 / 0-8 mm. Köp av material kan endast göras av kunder i BLC.

Välkomna till krossupplaget vid Bobergsgatan önskar personalen på BLC och Wiklunds

 

Faktablad #21 Prislista NDS Anslutningsavgift  (pdf)

Denna prislista anger anslutningsavgiften för byggherren samt kostnad för inpassage till arbetsplatsområdet. Uppdaterad 2016-12-21 rev 2017-03-03 avseende yttre bevakning för anläggningsentreprenader

 
 
 
/