sv

Affärsmodell

Affärsmodellen har utformats på sådant sätt så riskkostnader minimeras och incitamentet för byggherren, entreprenören och operatören blir så högt som möjligt. Avtal om ersättning och nyttjandet av BLC skrivs mellan staden och byggherren, byggherren och entreprenören och operatören och blivande kund i BLC. Affärsmodellen bygger på tre ersättningsformer:

  1. Anslutningsavgift
  2. Trafiklotsavgift
  3. Kostnad per tjänst enligt a-prislista

Anslutningsavgift
Stockholm stad bygger anläggningen och ansvarar för beställarogranisationen och för upphandling av Operatören. Kostnaden för detta fördelas per byggherre inkl Stockholm stad. Kostnadsfördelningen sker per kvm ljus BTA.

Trafiklotsavgift
Operatören ansvarar för att en trafiklots sköter bokningssystem och uppdaterar en gemensam APD-plan för området. Trafiklotsavgiften faktureras kund av Operatören men går delvis tillbaka till staden för finansiering av anläggningen

Kostnad per tjänst enligt a-prislista
Staden har vid upphandling tagit fram en a-prislista för att definiera tjänsteutbudet för BLC. Kund faktureras för utnyttjade tjänster så som lagring, hämtning, lämning med mera.

 
 
/