sv

Nyheter

Ny information om ID06 registrering

7 november 2018

Alla som ska registrera sitt ID06 måste ha blivit föranmälda av huvudentreprenören via mejl till BLC. Om personen inte är föranmäld kan registreringen inte utföras. Personen måste fysiskt komma ner till BLC för att vi ska kunna registrera deras ID06 kort. Det inneb...

Läs mer...

 

Uppdaterad prislista på krossprodukter

27 september 2018

För att möta nya behov har staden uppdaterat prislistan och att krossverksamheten övergår till organisationen kring Masslogistikcenter (MLC) inom NDS.

Nu har vi uppdaterat prislista fr o m 1 oktober 2018 på krossprodukter. Uppdatering avser följande: 1) 0-150 har ökat från 75 till 78 kr/t 2) Tillkommande a-pris för skut 3) Tillkommande a-pris för förorenat material som intippats. 4) Kontaktpersoner h...

Läs mer...

 

Förenklade regler vid kvälls- och helgarbete

21 augusti 2018

BLC förenklar hanteringen i samband med kvälls- och helgarbete i Norra Djurgårdsstaden. Det nya reglerna börjar gälla med start nu på lördag den 25 augusti. Vid arbete på vardagar mellan kl. 06.00 – 20.00 behövs inte längre någon anmälan till BLC....

Läs mer...

 

Tidsbegränsad ID06 registrering - uppdaterad information

17 augusti 2018

Som de flesta säkert vet så gör vi om våra utbildningar så att det ska vara möjligt att "gå" utbildningen via en dator i kontorsetableringen eller hemma om man så önskar. Vi kommer gå ut med information om hur detta ska gå till samt nä...

Läs mer...

 

Tidsbegränsat ID06 registrering

21 maj 2018

Tidsbegränsat ID06 registrering

Följande information gäller för er som har tidsbegränsat ID06 registrering t.o.m. 2018-05-31. På grund av att vi gör om våra utbildningar är datumet flyttat. Det nya datumet för tidsbegränsat ID06 registrering är framflyttat till 2018-08-31.  Vid frå...

Läs mer...

 

Nya prislistor

4 april 2018

Nya prislistor finns nu tillgängliga på hemsidan för BLC v3.0

Nya prislistor finns nu tillgängliga vilket berör Bastjänster för följande: 1) Genomförandeorganisation (GFO) (avser både Bastjänster och tilläggsjtänster) 2) Transpor,t lager och maskinpool (TLM) 3) Samordnad avfallshantering (SA) ...

Läs mer...

 

Uppdaterade faktablad

4 april 2018

Nya faktablad för information kring bevakning, larmväsktor, kostnadsfördelning m m är uppdaterade i och med nya BLC v3.0

Uppdatering berör följande faktablad: Faktablad #8 Etappsamodnare Faktablad #10 Bevakning Faktabald #11 Affärsmodell Faktablad #12 Kostnadsfördelning tjänster Faktablad #21 Kostnader BLC  
 

Statistik direktleveranser

26 mars 2018

Direktleveranser till byggområdet januari och februari var följande: • Januari 3439st • Februari 3023st
 

Information gällande hanteringen av skiftet mellan BLC 2.0 och 3.0

26 mars 2018

Övergången mellan befintlig och ny operatör för BLC påverkar verksamheten och många frågor dyker upp. På vår hemsida hittar du uppdaterad information om hanteringen inför övergången mellan BLC v2.0 till v3.0. Du kan läsa om vad som h&a...

Läs mer...

 
 
 
/