sv

Utbildning på BLC

Alla som arbetar inom området NDS ska gå en utbildning. Syftet med utbildningen är att beskriva bygglogiskcentrets arbete med att minimera transporter, öka värdeskapande tid, minska avfallsmängder samt synliggöra bygglogistikens positiva effekt på byggprocessen. 

Utbildningen finns i tre olika nivåer; Bas, Normal och Expert. Efter utbildning får du ett märke att sätta på din hjälm som symboliserar att du är utbildad. Märket ska sitta synligt.
 

Bas – Denna utbildning ges till alla som arbetar inom NDS detaljplan i någon omfattning. Denna information är obligatorisk i samband med att tillträde ges till området. Deltagande ska anmälas på förhand. Anmälan görs under fliken Kontakt. Tidsåtgång: 20 min.

Normal – Alla som arbetar mer än 5 arbetsdagar inom NDS detaljplan ska gå denna utbildning (undantag för besiktningsmän). När du kommer till Normalutbildningen får du även Basutbildningen. På Normalutbildningen berättar vi hur BLC fungerar samt hur man bör tänka för att bygga miljö- och resurseffektivt. Deltagande ska anmälas på förhand. Anmälan görs under fliken Kontakt. Tidsåtgång: 1,5 timme. OBS! Normalutbildningen är inställd till slutet på april början på maj. Staden kommer informera när normalutbildningen återupptas.

Expert – Personer som nyttjar IT-funktioner i någon omfattning ska utöver Bas- och Normalutbildningen även gå denna Expertutbildning. Denna utbildning berör de IT-system som används för till exempel materialleveranser. Deltagande ska anmälas på förhand. Anmälan görs under fliken Kontakt. Tidsåtgång: 1,5 timme.

Gasverket – Denna utbildning är en komplettering av Normalutbildningen för de som ska arbeta inom Gasverksområdet. Här tas de arbetsmiljörisker som finns inom detta område upp. Anmälan görs under fliken Kontakt. Tidsåtgång: ca 20 min.

Behörighet till området - ID06
Behörighet krävs för att få tillträde till NDS detaljplanelagda område. Efter genomförd utbildning ges behörighet till området i ID06-kortet. Dispens kan ges under en kortare tid om utbildningarna Normal och Expert inte kan genomföras innan arbete ska påbörjas, men utbildningen måste genomgås för att tillträdet ska godkännas varaktigt. Om utbildning inte genomförs inom den tid som dispens har utfärdats kommer kortet att låsas tills dess utbildningen är genomförd.

Tidpunkt och Bokning
Utbildningen genomförs i nuläget varje vecka. För information om vilka datum och tider som finns tillgängliga att boka sig till, se fliken Kontakt; Utbildning. Bokning görs via BLC genom att ange namn, företag och ID06-nummer på alla deltagare. Varje tillfälle har begränsat antal platser. En avgift tas ut om avanmälan sker senare än kl 13.00 dagen innan utbildning eller om en deltagare uteblir.

Bokning av utbildning

Undantagna från utbildning
Chaufförer som endast transporterar gods in på området, men inte arbetar med något byggrelaterat, behöver inte gå någon utbildning hos oss. Information om skyddsutrustning och vägbeskrivning delges i samband med inpassering in på området.

WED-utbildning
Inom Norra Djurgårdsstaden har vi miljön i fokus. Därför kommer alla som hanterar maskiner inom NDS att erbjudas en så kallad WED-utbildning; där WED står för Working EcoDriving. För mer information om omfattning och utbildningstider, kontakat BLC.

 
 
/