sv

Utbildning på BLC

Alla som arbetar inom området NDS ska gå en utbildning. Syftet med utbildningen är att beskriva bygglogiskcentrets arbete med att minimera transporter, öka värdeskapande tid, minska avfallsmängder samt synliggöra bygglogistikens positiva effekt på byggprocessen. 

Utbildningen finns i tre olika nivåer; Bas, Normal och Expert. Efter utbildning får du ett märke att sätta på din hjälm som symboliserar att du är utbildad. Märket ska sitta synligt. Bas- och normalutbildningen kommer under 2019 att bli digital. Det innebär att ni kan genomföra utbildningarna framför en dator i bodetableringen och på tider då det passar er bäst under dagen. Normalutbildningen som tidigare tagit ca 1,5 timma i anspråk bör kunna genomföras i vår digitala plattform på ca. 15- 20 minuter.
 

Bas – Gäller för samtliga som arbetar inom NDS detaljplan i någon omfattning. Denna information är obligatorisk i samband med att tillträde ges till området.

Normal – Alla som arbetar mer än 5 arbetsdagar inom NDS detaljplan ska genomföra denna utbildning (undantag för besiktningsmän). Har du genomfört normalutbildningen behöver du inte genomföra basutbildningen.

Expert – Personer som nyttjar IT-funktioner i någon omfattning ska utöver normalutbildningen även gå denna Expertutbildning. Denna utbildning berör de IT-system som används för till exempel materialleveranser. Utbildningen kan antingen genomföras på er kontorsetablering eller nere hos oss på BLC.

Gasverket – Denna utbildning är en komplettering av Normalutbildningen för de som ska arbeta inom Gasverksområdet. Här tas de arbetsmiljörisker som finns inom detta område upp. Anmälan görs under fliken Kontakt. Tidsåtgång: ca 20 min.

Behörighet till området - ID06
Behörighet krävs för att få tillträde till NDS detaljplanelagda område. Efter genomförd utbildning ges behörighet till området i ID06-kortet. Dispens kan ges under en kortare tid om utbildningarna Normal och Expert inte kan genomföras innan arbete ska påbörjas, men utbildningen måste genomgås för att tillträdet ska godkännas varaktigt. Om utbildning inte genomförs inom den tid som dispens har utfärdats kommer kortet att låsas tills dess utbildningen är genomförd.

Undantagna från utbildning
Chaufförer som endast transporterar gods in på området, men inte arbetar med något byggrelaterat, behöver inte gå någon utbildning hos oss. Information om skyddsutrustning och vägbeskrivning delges i samband med inpassering in på området.

WED-utbildning
Inom Norra Djurgårdsstaden har vi miljön i fokus. Därför kommer alla som hanterar maskiner inom NDS att erbjudas en så kallad WED-utbildning; där WED står för Working EcoDriving. För mer information om omfattning och utbildningstider, kontakat BLC.

 
 
/