sv

Kundansökan

Fyll i era uppgifter nedan och gå sedan vidare för att godkänna kundavtal och prislista.


Företagsnamn

Org.nr

VAT-nr

 

Kontaktuppgifter, anmälare

Förnamn

Efternamn

 

Mailadresser (En adress per rad)

Telefonnummer (Ett nummer per rad)

 

Övrig info

 

Adressinformation

Företagsadresser

Faktureringsadress

 

Märkning av fakturor

Övrig info

 

Projektinformation

Detaljplan/Arbetsområde

Projekt

Kvarter/Projektnamn

Förväntad byggstart för min leverans

Projektnr. (anges på fraktsedel)

Byggherre/Entreprenör

Som byggherre fyller du enbart i ert bolag. Som huvudentreprenör väljer du vilken byggherre du arbetar för. Som underentreprenör väljer du byggherre samt vilken som är din huvudentreprenör.

Byggherre i NDS

Övrig info

 

Summera följande tal för att förhindra spam:  

 

 
 
 
/