sv

Organisation

Beställare av BLC

Stockholms stad är beställare av bygglogistikcentret för Norra Djurgårdsstaden. 

Fredrik Bergman
Genomförandeprojektchef Norra Djurgårdsstaden
Kontaktuppgifter: Telefon: 0fredrik.bergman@stockholm.se

Birger Rasmussen
Projektledare, genomförande
Kontaktuppgifter: Telefon: 08-508 266 23 eller birger.ramsussen@stockholm.se

Operatör BLC

GENOMFÖRANDEORGANISATION

Platschef/Teamledare
Under upphandling

Kundcenterledare
Under upphandling

Samordnande etappsamordnare
Under upphandling

Etappsamordnare
Under upphandling

TRANSPORT, LAGER OCH MASKINPOOL


Wiklunds Åkeri AB
Kontaktperson: Krono Zovko

SAMORDNAD AVFALLSHANTERING


Wiklunds Åkeri AB
Kontaktperson: Krono Zovko

 
 
 
/