sv

Organisation

Beställare av BLC

Stockholms stad är beställare av bygglogistikcentret för Norra Djurgårdsstaden. 

Fredrik Bergman
Genomförandeprojektchef Norra Djurgårdsstaden
Kontaktuppgifter: Telefon: fredrik.bergman@stockholm.se

GENOMFÖRANDEORGANISATION

Platschef 
Per Bramfalk, 072-571 18 99, per.bramfalk@nobolog.se

Kundcenterledare
Malisa Johnston, 073-982 37 15

Maila kundcenter på: blc@ndslogistik.se

Samordnande etappsamordnare
Michael Wallén, 070-009 84 88, michael.wallen@nobolog.se

Samordnande etappsamordnare
Andreas Tillberg, 070-758 73 57, andreas.tillberg@wiklunds.se

Etappsamordnare
Jens Lundquist, 070-205 24 79, jens.jundquist@wiklunds.se

Etappsamordnare
Milan Avramovic, 076-143 63 95, milan.avramovic@wiklunds.se

Etappsamordnare
Peter Vindby, 070-495 90 05, peter.vindby@nobolog.se

Maila etappsamordningen på: etappsamordning@ndslogistik.se

Transport, lager och maskinpool
 
Wiklunds Åkeri AB
Kontaktperson: Krono Zovko

Samordnad avfallshantering
  Wiklunds Åkeri AB
Kontaktperson: Krono Zovko

Grindar / Leveransplaneringsverktyg
 
Wellsec AB
Kontaktperson: Patrik Hällström

 
 
 
/