sv

Organisation

Beställare av BLC

Stockholms stad är beställare av bygglogistikcentret för Norra Djurgårdsstaden. 

Fredrik Bergman
Genomförandeprojektchef Norra Djurgårdsstaden
Kontaktuppgifter: Telefon: 0fredrik.bergman@stockholm.se

GENOMFÖRANDEORGANISATION

Platschef 
Per Bramfalk, 072-571 18 99, per.bramfalk@nobolog.se

Kundcenterledare
Angelica Bohm, 073-982 37 15

Maila kundcenter på: blc@ndslogistik.se

Etappsamordnare
Michael Wallén, 073-252 74 49, michael.wallen@nobolog.se

Etappsamordnare
Jens Lundquist 070-205 24 79, jens.jundquist@wiklunds.se

Tf. Etappsamordnare
Andreas Tillberg, 070-758 73 57, andreas.tillberg@wiklunds.se

Maila etappsamordningen på: etappsamordning@ndslogistik.se

Transport, lager och maskinpool

Wiklunds Åkeri AB
Kontaktperson: Krono Zovko

Samordnad avfallshantering

Wiklunds Åkeri AB
Kontaktperson: Krono Zovko

Grindar / Leveransplaneringsverktyg

Wellsec AB
Kontaktperson: Patrik Hällström

 
 
 
/