sv

Organisation

Beställare av BLC

Stockholms stad är beställare av bygglogistikcentret för Norra Djurgårdsstaden. 

Fredrik Bergman
Genomförandeprojektchef Norra Djurgårdsstaden

Birger Rasmussen
Projektledare, genomförande

Fredrik Friblick
Forskning och utveckling

Jimmy Dahlström
Forskning och utveckling

Jesper Lundgren
Utbildning och kommunikation 

Operatör BLC

Operatören på BLC är ett samarbete mellan Servistik och Wiklunds Åkeri AB. Operatören har uppdraget från Stockholms stad att sköta logistiken och avfallshanteringen inom Norra Djurgårdsstaden.

 

Servistik är ett logistikföretag som erbjuder logistiklösningar inom både bygg- och tillverkningsindustrin. Vi är en av landets ledande aktörer inom området bygglogistik med erfarenhet från komplexa projekt med mycket högt ställda krav på en fungerande logistik.

Vi arbetar aktivt med utveckling av nya kostnadseffektivare logistiklösningar tillsammans med våra kunder. I Stockholm har vi lager och kontor i Sätra, tillsammans är vi idag ca 180 medarbetare.

Wiklunds är ett modernt åkeriföretag med transporter för byggnadsbranschen, industri och återvinning i Storstockholm och Uppsala med omnejd, samt bod- och maskintransporter såväl lokalt som rikstäckande. Wiklunds har idag ca 150 anställda.

 
 
/