sv

Pågående FoU Projekt i Norra Djurgårdsstaden

Visualiserad byggtrafikplanering för störningsfri stadsutveckling (Störningsfri stad)

Stockholm stad och bygglogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden är en av flera städer som deltar i projektet Störningsfri Stad.

Projektet "Störningsfri stad" vill skapa ett verktyg som förbättrar trafikplanering kring byggplatser. 

Projektet Störningsfri Stad har beviljats medel från Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle – 2018”. Projektet kommer att löpa över tre år och omfattar totalt 7,3 miljoner SEK varav Vinnova finansierar 4,9 miljoner SEK och 2,4 miljoner SEK är inkind bidrag från deltagande parter. Projektet Störningsfri stad är en del i LiU Bygglogistik fokusområde kring bygglogistik i städer.

Länk till projektets hemsida

Bild: Civic - Smart Construction Logistics

 

 

Bygglogistik och Upphandling för hållbart stadsbyggande

Ett forskningsprojekt som undersöker upphandlingens roll och möjligheter för ett mer hållbart och innovativt stadsbyggande. Projektet studerar Norra Djurgårdsstaden i Stockholm och fokuserar på upphandling ur kommunens, byggherrarnas och entreprenörernas perspektiv.

Hur kan upphandling främja innovation och hållbart stadsbyggande?

Projektet finansieras av KTH, Formas och Centrum för byggeffektivitet
Samarbete med Stockholm stad/Norra Djurgårdsstaden och den nationella plattformen ProcSIBE.

Länk till projektets hemsida

 
/