sv

FOU-projekt

FoU Projekt i Norra Djurgårdsstaden

Bygglogistikcentret i Norra Djurgårdsstaden är ett av Nordens mest utvecklade bygglogistikcenter. Genom att ligga långt fram i utvecklingen är projektet ett intressant objekt för forskningsstudier. 

 

Aktuella studier:

Utvecklingsprojekt: Ett bygglogistikcenters påverkan på effektivitet och arbetsmiljö i byggprojekt

Stockholms stad bedriver tillsammans med Byggnadsfirman Viktor Hanson AB en studie för att utreda hur BLC påverkar arbetsplatsen. Studien delfinansieras av SBUF och Prolog står för utredningen i projektet.

Studien pågår från hösten 2013 till 2016.

Klicka här för att läsa mer om projektet!

 

Ansökan utvecklingsprojekt: Förbättrad logistik för ett resurseffektivt byggande

Bygglogistikcentret i Norra Djurgårdsstaden har tillsammans med flera andra aktörer ansökt hos Vinnova om att bedriva ett projekt för att studera utvecklingen för framtida bygglogistik.

Klicka här för att läsa mer om projektet!

 
 
/