sv

Tilläggstjänster

Utöver bastjänsterna erbjuder BLC olika tilläggstjänster. Vi utvecklar hela tiden nya effektivare försörjningslösningar tillsammans med våra kunder och tar gärna emot förslag på nya tillägstjänster. 
Tillsammans ska vi skapa så bra förutsättningar som möjligt!

Intransport av material
Med vår tjänst intransport av material kan ni förvänta er att det material som ska byggas in under dagen står uppställt och förberett när hantverkarna kommer till sin arbetsplats på morgonen. Denna tjänst ökar produktiviteten på arbetsplatsen samtidigt som ni får en renare och säkrare arbetsplats.

  • Vi kan hjälpa till med intransport av material på arbetsplatsen till inbyggnadsstället
  • Intransport kan ske när det passar er bäst
  • Avrop ska göras minst 4 dagar innan arbetet ska utföras
  • Kontakta oss på BLC för mer detaljer och priser

Logistiksamordning
Vi har kunniga bygglogistikkonsulter som kan hjälpa till med samordning av era logistikflöden, delta i produktionsmöten, vara sakkunniga i logistikfrågor samt genomföra materialförsörjningsanalyser etc. För mer information kontakta BLC.

Extern långtidslagring
Vid behov kan vi erbjuda extern långtidslagring i Stockholmsområdet. Då vi inte alltid kan garantera plats på BLC kan det bli nödvändigt att mellanlagra material utanför BLC. Här kan även förmontering ske av olika komponenter som vi sedan transporterar in till arbetsplatsen.

För aktuella priser se prislista för tilläggstjänster eller kontakta BLC på
telefonnummer: 08-122 130 00 eller via mejl blc@ndslogistik.se 

Kitning
För ökad effektivitet på arbetsplatsen kan vi leverera kompletta lägenhetskit till rätt plats i byggnaden. Vi säkerställer att allt material som behövs för att färdigställa arbetsmomentet finns vid leveransen vilket dels förenklar materialavropen och dels ökar produktiviteten på arbetsplatsen. För mer information kontakta BLC.

Avfallshantering
Vi kan erbjuda personal för löpande omhändertagande och sortering av byggavfall på arbetsplatsen under hela byggtiden. Detta kan ske samtidigt som vi arbetar med intransport av material. För hantering av byggavfall kan vi även tillhandahålla flexicontainers 5 m3, containers 5-15 m3 samt byggåttor 8 m3 (container med lyftöglor).

Lastning, lossning & lyft
På BLC finns det fordon för lossning, lastning och lyftuppdrag. I stället för att varje byggarbetsplats håller sig med en egen teleskoplastare eller annat fordon kan vi tillhandahålla den utrustning ni behöver från BLC. Fördelen är att ni i praktiken delar på fordonen med övriga entreprenörer på området och att ni bara betalar för den tid ni använder fordonen.

Fordon
Vid behov av specialfordon för lossning t.ex. kranbilar eller mobilkranar kontakta BLC på telefonnummer 08-122 130 00 eller blc@ndslogistik.se 

Bevakning och larm
BLC tillhandahåller kamera/Videobevakning på våra byggområden. Vid behov av larmväskor för larmning av bodar, verktygscontainrar etc. kontakta BLC på telefonnummer: 08- 122 130 00.

För beställning av larmväska, se blankett Beställning av larmväska under fliken Tjänster. Skicka sedan det ifyllda formuläret till blc@ndslogistik.se. 

Belysningsmaster
Gäller tillfälliga belysningsmaster på arbetsområdet. Se blankett Hyresavtal belysningsmaster under Tjänster. Skicka sedan in blanketten ifylld till BLC, blc@ndslogistik.se. Kom ihåg att ladda ner APD-planen för att markera vart masterna ska placeras.

Fast bredbandstjänst
För att beställa fast bredbandstjänst till arbetsplatsen, se blankett Beställning av fast bredbandstjänst till arbetsplatsen under Tjänster. Skicka sedan in blanketten ifylld till BLC, blc@ndslogistik.se.

 
/