sv

Affärsmodell

Avtal om ersättning och nyttjandet av BLC skrivs mellan staden och byggherren, Byggherren och dennes entreprenörer ska teckna kundavtal med BLC.

Affärsmodellen bygger på två ersättningsformer:

  1. Anslutningsavgift
  2. Kostnad per tjänst enligt a-prislista

Anslutningsavgift
Stockholm stad bygger anläggningen och ansvarar för beställarogranisationen och för upphandling av leverantörer för lager, transport och grindar. Kostnaden för detta fördelas per byggherre inkl Stockholm stad. Kostnadsfördelningen sker per kvm BTA.

Kostnad per tjänst enligt a-prislista
Staden har vid upphandling tagit fram en a-prislista för att definiera tjänsteutbudet för BLC. Kund faktureras för utnyttjade tjänsterna. 

Vill du veta mer om hur BLC fungerar, konkta BLC på telefon 08-122 130 00.

 
/