sv

Fakta

Här hittar ni nedladningsbart material relaterat till arbetsområdet Norra Djurgårdsstaden. Högerklicka på filerna för att spara ned dem på er dator, eller vänsterklicka för att öppna direkt i webbläsaren (pdf-filer kräver Adobe Reader eller liknande programvara).

 

Kundavtal  (pdf)

Kundavtal för BLC

 

Materiallista för Bygglogistikcenter  (pdf)

I materiallistan kan du se vilka material som får levereras direkt till arbetsplatsen och vilka som ska till BLC för samlastning i kombination med regler kring fyllnadsgrad.

 

Faktablad #7 Bredbandstjänst genom BLC  (pdf)

Detta faktablad #7 informerar om hur du kan få Bredbandstjänst genom BLC

 

Faktablad #8 Etappsamordnare inom detaljplaneområdet  (pdf)

Faktablad #8 beskriver rollen Etappsamordnare, som finns för respektive detaljplaneområde.

 

Faktablad #10 Bevakning av arbetsplatsområdet  (pdf)

I faktablad #10 beskrivs hur du kan ta del av den gemensamma bevakningstjänst som BLC samordnat.

 

Faktablad #11 Affärsmodell och avtalsmodell  (pdf)

Faktablad #11 klargör hur affärsmodellen och avtalsmodellen för BLC ser ut.

 

Faktablad #12 Tjänster och kostnadsfördelning inom BLC  (pdf)

Detta faktablad #12 klargör vem som betalar för vilka BLC-tjänster.

 

Faktablad #14 Tillfälliga belysningsmaster  (pdf)

Faktablad #14 beskriver vilka belysningsmaster som finns, och hur en går fram för att hyra masterna.

 

Faktablad #21 Prislista NDS Anslutningsavgift  (pdf)

Denna prislista anger anslutningsavgiften för byggherren samt kostnad för inpassering till arbetsplatsområdet.

 
 
/