sv

Blanketter

Här hittar ni nedladningsbara blanketter relaterade till arbetsområdet Norra Djurgårdsstaden. Högerklicka på filerna för att spara ned dem på er dator, eller vänsterklicka för att öppna direkt i webbläsaren (pdf-filer kräver Adobe Reader eller liknande programvara).

 

Arbete utanför ordinarie arbetstid  (xlsx)

Blankett för anmälan av övertidsarbete.

 
 

Karta som visar var enkel TA-plan kan nyttjas  (pdf)

Kartan beskriver inom vilka områden enkel TA-plan kan användas.

 

Ansökan om dispens fordon  (pdf)

Ansökan om dispens för långa, tunga, breda fordon

 

Blankett anmälan etablering av kranar  (pdf)

Blankett för anmälan av uppställning av torn-eller mobilkran. Kompletteras med Bilaga 1A för tornkran

 

Bilaga 1A - krandata tornkran  (pdf)

Bilaga till utrustningsanmälan, data för tornkranar

 

Bilaga 1B - krandata pump/mobilkran  (pdf)

Bilaga till utrustningsanmälan, data för mobilkranar och pumpar.

 

Visning av lägenheter - anmälan  (pdf)

Blankett för anmälan av visning av lägenheter i pågående exploatering.

 

Arrendeavtal blankett Explo  (docx)

Blankett för ansökan om arrende inom byggplatsområdet. Blankett skickas till respektive Projektledare på Exploateringskontoret.

 

Arbetstillstånd bas-U område  (docx)

Blankett för arbeten i annans BAS-U område

 

Mall logistikplan NDS BLC Logistikplan v02.3  (pdf)

Syfte med logistikplan är att lyfta fram de behov och förutsättningar som finns för projektet för att uppnå en resurseffektiv och hållbart byggande. Logistikplanen är ett ”levande ”dokument och utvecklas under hela byggprocessen i samverkan både mellan projektorganisation, projekterande konsulter men också mellan entreprenörer och dess underentreprenörer. Förutsättningar så som BLC ska beskrivas i denna plan men också projektspecifika logistiska förutsättningar.

 

Avtal om utlåning av utrustning för Byggplatsinformation  (pdf)

Avtal för utlåning av utrustning för Byggplatsinformation

 
 
/