sv

Informationsmaterial

Här hittar ni nedladdningsbart material relaterat till arbetsområdet Norra Djurgårdsstaden.

 

PM Generella områdeskrav för Projekt Norra Djurgårdsstaden  (pdf)

Denna PM är avsett att användas av:
- alla entreprenörer, både Exploateringskontorets upphandlade och
byggherrens/exploatörens
- Exploateringskontoret som bilaga i markanvisnings- och exploateringsavtalen för genomförandet av entreprenader inom projekt Norra Djurgårdsstaden.

 

Riktlinjer för utformning av in- och utfarter för byggtrafik över gång- och cykelbana i Norra Djurgårdsstaden  (pdf)

Riktlinjer för utformning av in- och utfarter för byggtrafik över gång- och cykelbana i Norra Djurgårdsstaden

 

PM Byggtrafikregler i projekt Norra Djurgårdsstaden  (pdf)

PM Byggtrafikregler i projekt Norra Djurgårdsstaden

 

Kranregler  (pdf)

Regler gällande uppställning av kranar.

 

Översiktsbild Hjorthagen  (pdf)

Illustrerar t.ex. de olika detaljplaneområdena i Hjorthagen.

 
 
/