sv

Morgondagens bygglogistik idag

Partssamverkan för effektiv och säker arbetsplats

Morgondagens bygglogistik idag

Förbättrad leveransprecision och framkomlighet med bokade slottider.

Bygglogisticenter Norra Djurgårdsstaden

Bidrar till ett hållbart och mer resurseffektivt byggande

MLC - Masslogistikcenter

Se vidare www.masslogistikcenter.se

Bygglogistikcenter Norra Djurgårdsstaden

Bidrar till forskning och utveckling för ökad kunskap inom bygglogistik

Tyck till!

Var du än befinner dig på vår webbsida hittar du alltid feedback-ikonen till vänster. Vi ser fram emot att höra dina åsikter!

Effektiv samlastning på BLC

Genom samlastning på BLC kan 5 lastbilar ersättas med 1 fullastad slingbil från BLC med samlastat gods till byggområdet

Morgondagens bygglogistik idag

Samordnad avfallshantering minskar transporter och ökar framkomligheten

Senaste nytt

En påminnelse till er alla från vår arbetsmiljösamordnare

21 okt 2019Stephan Wrang har ordet Stephan Wrang är arbetsmiljösamordnare för Norra Djurgårdsstaden. ...LÄS MER →

Arbeten med tjärfack inleds

16 okt 2019Peab kommer att starta upp med en försiktig schaktning av markskiktet för ...LÄS MER →

Tältet på BLC flyttas

25 sep 2019Nedmontering av tältet på BLC pågår för fulltLÄS MER →

Visa alla nyheter →

Statistik

Inleveranser sep-19

274 st

Samlastningseffekt sep-19

82,2%

 

Inkomna kollin sep-19

986 st

Samlastning & lev. inom 8h sep-19

86,1%

 

Antal slingbilar BLC sep-19

153st

Leveransprecision sep-19

94,1%

 

Bygglogistikcenter

En film av Stockholms stad som berättar om Bygglogistikcentret (BLC) i Hjorthagen som är en del av stadens miljömål för Norra Djurgårdsstaden.

 
 

Senast uppdaterade dokument

Hyresavtal för tillfälliga belysningsmaster i ditt arbetsområdet. Kom ihåg att ladda ner APD-planen för att markera vart masterna ska placeras.

Denna prislista anger anslutningsavgiften för byggherren samt kostnad för inpassering till arbetsplatsområdet.

IMCG har i samarbete med NCC och Cramo tagit fram energiförbrukningen och åtgärdsförslag för energieffektivisering av manskapsbodar för byggarbetsplatser. Se hela rapporten på www.imcg.se

Denna rapport redovisar resultat från en kartläggning av slöseri i byggprojekt. Syftet är att stimulera den pågående debatten om byggkostnader genom att lyfta fram exempel på sådant som görs i onödan, dvs aktiviteter som inte tillför något värde för kunden. Vid inledande brainstormingseminarier identifierades 750 aktiviteter eller dokument som
uppfattades vara utan värde. Efter en prioritering kartlades sedan slöseriet inom ett antal områden. Direkta observationer blandades med intervjuer, gruppdiskussioner och studier av projektdokumentation. Kartläggningen visar att slöseriet är i storleksordningen 30-35% av projektets produktionskostnad. Huvuddelen av detta är dolt för sektorns aktörer, främst beroende på en bristande insikt i vilka aktiviteter som tillför värde för kunden och vilka aktiviteter som inte gör det. I rapporten redovisas exempel på slöseri sorterat i fyra huvudgrupper.
• Fel och kontroller. Kostnaderna för synliga och dolda fel är stora. Även kostnader för
kontroller, försäkringar, stölder och skadegörelse är höga. Slöseriet i denna grupp
utgör mer än 10% av projektets produktionskostnad.
• Resursanvändning. Kartläggningarna visar på överraskande stor andel slöseri i form av väntan, stillastående maskiner och materialspill. Detta slöseri motsvarar mer än 10% av projektets produktionskostnad.
• Hälsa och säkerhet. Slöseriet knutet till arbetsrelaterade skador och sjukdomar är så
stort att det redovisas i en separat grupp. Den största kostnadsandelen är för rehabilitering och förtidspensionering och belastar projekten indirekt via skatteinbetalningar. Slöseriet i denna grupp utgör ca 12% av projektets produktionskostnad.
• System och strukturer. De exempel på slöseri som redovisas i rapporten, t ex utdragen detaljplaneprocess, omfattande upphandlingsprocess och mycket dokumentation, motsvarar sammantaget ca 5% av projektets produktionskostnad. Denna grupp av slöseri är dock den mest underskattade i kartläggningen. Det finns en tendens till att förbättringsarbete utmynnar i alltmer omfattande ledningssystem.

 
 
/