sv

Morgondagens bygglogistik idag

Partssamverkan för effektiv och säker arbetsplats

MLC - Masslogistikcenter

Se vidare www.masslogistikcenter.se

Bygglogistikcenter Norra Djurgårdsstaden

Bidrar till ett hållbart och mer resurseffektivt byggande

Morgondagens bygglogistik idag

Förbättrad leveransprecision och framkomlighet med bokade slottider

Bygglogistikcenter Norra Djurgårdsstaden

Bidrar till forskning och utveckling för ökad kunskap inom bygglogistik

Effektiv samlastning på BLC

Genom samlastning på BLC kan 5 lastbilar ersättas med 1 fullastad slingbil från BLC med samlastat gods till byggområdet

Morgondagens bygglogistik idag

Samordnad avfallshantering minskar transporter och ökar framkomligheten

Tyck till!

Var du än befinner dig på vår webbsida hittar du alltid feedback-ikonen till vänster. Vi ser fram emot att höra dina åsikter!

Kommande seminarieUtbildning för platschefer och arbetsledare (2020-04-15)

Norra Djurgårdsstaden - Arbetsplatsområde Ropsten

6 Mars 2020
Entreprenadarbeten Ropsten - med visst buller mellan den 9 – 20 mars

Det kommer ske utökade arbetstider med visst buller i arbetsplatsområdet Ropsten.

Entreprenören Peab med sin underentreprenör Arkil kommer att utföra maskinarbeten under perioden 9 – 20 mars, detta inkluderat lördagen den 14 mars samt söndagen 15 mars. Under dessa dagar kommer de arbeta mellan kl 06.00-22.00.

Information sätts upp i närliggande bostadshus/trapphus.
 

Nya öppettider BLC
2020-01-27
Från och med den 3 februari har BLC nya öppettider.
Nya säkerhetskrav arbetsområde
2020-01-13
Observera att från och med den 1 januari 2020 är det nya säkerhetskrav för ...
22 januari slutar ID06 1.0 att gälla
2019-12-19
Den 21 januari 2020 stänger ID06 AB ner det nuvarande systemet vilket innebär att ...

Filmen om Bygglogistikcenter

En film av Stockholms stad som berättar om Bygglogistikcentret (BLC) i Hjorthagen som är en del av stadens miljömål för Norra Djurgårdsstaden.

Statistik februari 2020

Bygglogistikcentret i Norra Djurgårdsstaden är en unik satsning i den svenska byggbranschen. Inget liknande görs eller har gjorts i dagsläget. Vi kommer därför nogrannt följa utvecklingen och bedriva forskning kring olika område för att se vilka effekter som genereras.
285 st
Inleveranser till BLC
47 st
Antal slingbilar från BLC
83,51%
Samlastningseffekt
76%
Samlastning & lev. inom 8h
92,86%
Leveransprecision
3,69
Antal kollin/lev till BLC
19,12
Antal kollin/lev från BLC med slingbil

Entreprenaddag Norra Djurgårdsstaden 6 maj

Exploateringskontoret Stockholm stad bjuder in leverantörer för anläggningsprojekt. Vi vill informera om kommande entreprenadupphandlingar kopplade till anläggning och infrastruktur fram till 2025. Vi berättar om projektet. Norra Djurgårdsstaden och hur är det att arbeta här. Vi berättar om våra miljö- kvalitetskrav, hur vi arbetar kring bygg- och masslogistik. Och mycket mer.

Klicka vidare nedan för att ta del av programmet och anmälan.

Bygglogistikcenters utbildning för platschefer och arbetsledare

Välkommen till bygglogistikcenters utbildning för platschefer och arbetsledare. Vi går igenom hur bygglogistikcenter fungerar och leveransplaneringsverktyget STC.

För anmälan klicka på "läs mer" nedan.

Pågående forskningsprojekt: Visualiserad byggtrafikplanering för störningsfri stadsutveckling (Störningsfri stad)

Vi tenderar att förhålla oss till byggprojekt i staden som en tidsbegränsad störning. Tvärtom byggs det ständigt, i den pågående urbaniseringstrenden och förtätningen. Projektet "Störningsfri stad" vill skapa ett verktyg som förbättrar trafikplanering kring byggplatser.Stockholm stad och bygglogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden är en av flera städer som deltar i projektet

Projektet Störningsfri Stad har beviljats medel från Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle – 2018”. Projektet kommer att löpa över tre år och omfattar totalt 7,3 miljoner SEK varav Vinnova finansierar 4,9 miljoner SEK och 2,4 miljoner SEK är inkind bidrag från deltagande parter. Projektet Störningsfri stad är en del i LiU Bygglogistik fokusområde kring bygglogistik i städer.

Läs mer om projektet på LIU:s hemsida, klicka på länken nedan.

Bilder: Civik - Smart Construction Logistics

Filmen om Norra Djurgårdsstaden

/