sv

Morgondagens bygglogistik idag

Partssamverkan för effektiv och säker arbetsplats

MLC - Masslogistikcenter

Se vidare www.masslogistikcenter.se

Bygglogistikcenter Norra Djurgårdsstaden

Bidrar till ett hållbart och mer resurseffektivt byggande

Morgondagens bygglogistik idag

Förbättrad leveransprecision och framkomlighet med bokade slottider

Bygglogistikcenter Norra Djurgårdsstaden

Bidrar till forskning och utveckling för ökad kunskap inom bygglogistik

Effektiv samlastning på BLC

Genom samlastning på BLC kan 5 lastbilar ersättas med 1 fullastad slingbil från BLC med samlastat gods till byggområdet

Morgondagens bygglogistik idag

Samordnad avfallshantering minskar transporter och ökar framkomligheten

Tyck till!

Var du än befinner dig på vår webbsida hittar du alltid feedback-ikonen till vänster. Vi ser fram emot att höra dina åsikter!

Förlängd gratis lagring på BLC

30 Juni 2021
Från och med 1/7 -21 är det kostnadsfritt för entreprenörer i Norra Djurgårdsstaden att lagra gods inomhus på BLC t.o.m. dag 12.
Nya öppettider BLC platskontor
2021-02-17
BLC platskontor får från och med den 18/2 nya öppettider. Nya Öppettider: ...
Uppdaterade prislistor för GFO, SA och TLM
2021-01-19
Nu finns det uppdaterade prislistor för GFO, SA och TLM. Prislistorna hittar ni under ...
Snöröjning Norra Djurgårdsstaden
2020-12-02
Snöröjning Norra Djurgårdsstaden December och förhoppningsvis dags för första snön. I och med ...

Filmen om Bygglogistikcenter

En film av Stockholms stad som berättar om Bygglogistikcentret (BLC) i Hjorthagen som är en del av stadens miljömål för Norra Djurgårdsstaden.

Statistik maj 2021

Bygglogistikcentret i Norra Djurgårdsstaden är en unik satsning i den svenska byggbranschen. Inget liknande görs eller har gjorts i dagsläget. Vi kommer därför nogrannt följa utvecklingen och bedriva forskning kring olika område för att se vilka effekter som genereras.
20 st
Inleveranser till BLC
13 st
Antal slingbilar från BLC
56,67%
Samlastningseffekt på BLC
88,57%
Samlastning & lev. inom 8h
100%
Leveransprecision BLC slingbil
4,17
Antal kollin/lev till BLC
2,77
Antal kollin/lev från BLC med slingbil

Pågående forskningsprojekt: Visualiserad byggtrafikplanering för störningsfri stadsutveckling (Störningsfri stad)

Vi tenderar att förhålla oss till byggprojekt i staden som en tidsbegränsad störning. Tvärtom byggs det ständigt, i den pågående urbaniseringstrenden och förtätningen. Projektet "Störningsfri stad" vill skapa ett verktyg som förbättrar trafikplanering kring byggplatser.

Stockholm stad och bygglogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden är en av flera städer som deltar i projektet

Projektet Störningsfri Stad har beviljats medel från Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle – 2018”. Projektet kommer att löpa över tre år och omfattar totalt 7,3 miljoner SEK varav Vinnova finansierar 4,9 miljoner SEK och 2,4 miljoner SEK är inkind bidrag från deltagande parter. Projektet Störningsfri stad är en del i LiU Bygglogistik fokusområde kring bygglogistik i städer.

Läs mer om projektet på LIU:s hemsida, klicka på länken nedan.

Bilder: Civik - Smart Construction Logistics

Filmen om Norra Djurgårdsstaden

BLC NKI undersökning 2021

Kundnöjdheten fortsätter att öka vilket är glädjande. På frågor om hur nöjd man är i sin helhet med BLC resulterade i ett resultat på 72 vilket är en liten förbättring jämfört med föregående undersökning.
De frågor som ställdes var:

1. Hur nöjd är du som helhet med BLC:s verksamhet?
2. Hur väl uppfyller BLC:s verksamhet dina förväntningar?
3. Föreställ dig ett idealt upplägg för logistik till ett byggprojekt - hur nära eller långt ifrån ett sådant idealt upplägg kommer BLC:s verksamhet?

NKI resultat per område

har ökat i samtliga områden utom ett där resultatet är detsamma som föregående undersökning.
/