sv

Morgondagens bygglogistik idag

Partssamverkan för effektiv och säker arbetsplats

Morgondagens bygglogistik idag

Förbättrad leveransprecision och framkomlighet med bokade slottider.

Bygglogisticenter Norra Djurgårdsstaden

Bidrar till ett hållbart och mer resurseffektivt byggande

MLC - Masslogistikcenter

Se vidare www.masslogistikcenter.se

Bygglogistikcenter Norra Djurgårdsstaden

Bidrar till forskning och utveckling för ökad kunskap inom bygglogistik

Tyck till!

Var du än befinner dig på vår webbsida hittar du alltid feedback-ikonen till vänster. Vi ser fram emot att höra dina åsikter!

Effektiv samlastning på BLC

Genom samlastning på BLC kan 5 lastbilar ersättas med 1 fullastad slingbil från BLC med samlastat gods till byggområdet

Morgondagens bygglogistik idag

Samordnad avfallshantering minskar transporter och ökar framkomligheten

Senaste nytt

Pågående elavbrott 31/5 + helg

31 maj 2019Elavbrott som påverkar Brofästet och Gasverket 31/5 + helg Ställverk FS ...LÄS MER →

STC kommer till Gasverksområdet

16 maj 2019STC kommer till Gasverksområdet     Den 7:e juni implementerar vi STC ...LÄS MER →

Ny information om ID06 registrering

7 nov 2018Alla som ska registrera sitt ID06 måste ha blivit föranmälda av huvudentreprenören ...LÄS MER →

Visa alla nyheter →

Statistik

Inleveranser aug-19

432 st

Samlastningseffekt aug-19

82,4%

 

Inkomna kollin aug-19

1561 st

Samlastning & lev. inom 8h aug-19

87,7%

 

Antal slingbilar BLC aug-19

141st

Leveransprecision aug-19

83,8%

 

Bygglogistikcenter

En film av Stockholms stad som berättar om Bygglogistikcentret (BLC) i Hjorthagen som är en del av stadens miljömål för Norra Djurgårdsstaden.

 
 

Systemisk innovation - BLC

Innovation och Bygglogistik presenterades på Samhällsbyggnadsdagarna oktober 2017. Presentationen genomfördes av Sussanene Hedborg Bengtsson doktorand KTH och Tina Karborrn Gustavsson docent KTH. 

Senast uppdaterade dokument

Hyresavtal för tillfälliga belysningsmaster i ditt arbetsområdet. Kom ihåg att ladda ner APD-planen för att markera vart masterna ska placeras.

Denna prislista anger anslutningsavgiften för byggherren samt kostnad för inpassering till arbetsplatsområdet.

IMCG har i samarbete med NCC och Cramo tagit fram energiförbrukningen och åtgärdsförslag för energieffektivisering av manskapsbodar för byggarbetsplatser. Se hela rapporten på www.imcg.se

Denna rapport redovisar resultat från en kartläggning av slöseri i byggprojekt. Syftet är att stimulera den pågående debatten om byggkostnader genom att lyfta fram exempel på sådant som görs i onödan, dvs aktiviteter som inte tillför något värde för kunden. Vid inledande brainstormingseminarier identifierades 750 aktiviteter eller dokument som
uppfattades vara utan värde. Efter en prioritering kartlades sedan slöseriet inom ett antal områden. Direkta observationer blandades med intervjuer, gruppdiskussioner och studier av projektdokumentation. Kartläggningen visar att slöseriet är i storleksordningen 30-35% av projektets produktionskostnad. Huvuddelen av detta är dolt för sektorns aktörer, främst beroende på en bristande insikt i vilka aktiviteter som tillför värde för kunden och vilka aktiviteter som inte gör det. I rapporten redovisas exempel på slöseri sorterat i fyra huvudgrupper.
• Fel och kontroller. Kostnaderna för synliga och dolda fel är stora. Även kostnader för
kontroller, försäkringar, stölder och skadegörelse är höga. Slöseriet i denna grupp
utgör mer än 10% av projektets produktionskostnad.
• Resursanvändning. Kartläggningarna visar på överraskande stor andel slöseri i form av väntan, stillastående maskiner och materialspill. Detta slöseri motsvarar mer än 10% av projektets produktionskostnad.
• Hälsa och säkerhet. Slöseriet knutet till arbetsrelaterade skador och sjukdomar är så
stort att det redovisas i en separat grupp. Den största kostnadsandelen är för rehabilitering och förtidspensionering och belastar projekten indirekt via skatteinbetalningar. Slöseriet i denna grupp utgör ca 12% av projektets produktionskostnad.
• System och strukturer. De exempel på slöseri som redovisas i rapporten, t ex utdragen detaljplaneprocess, omfattande upphandlingsprocess och mycket dokumentation, motsvarar sammantaget ca 5% av projektets produktionskostnad. Denna grupp av slöseri är dock den mest underskattade i kartläggningen. Det finns en tendens till att förbättringsarbete utmynnar i alltmer omfattande ledningssystem.

 
 
/