sv

Organisation

Beställare av BLC

Stockholms stad är beställare av bygglogistikcentret för Norra Djurgårdsstaden. 

Fredrik Bergman
Genomförandeprojektchef Norra Djurgårdsstaden

fredrik.bergman@stockholm.se

GENOMFÖRANDEORGANISATION

Platschef 
Anders Ivarsson
076-122 66 15 | anders.ivarsson@stockholm.se

Etappsamordnare
Veronica Vestermark
073-081 30 24 | veronica.vestermark@nobolog.se

Etappsamordnare
Peter Vindby
070-495 90 05 | peter.vindby@nobolog.se

Samordnande etappsamordnare
Håkan Bjurefors
072-537 52 70  | hakan.bjurefors@wiklunds.se

Kontakta oss på: blc@ndslogistik.se | 08-122 130 00

Lager och samordnad transport
Wiklunds Åkeri AB
Kontaktperson: Fredrik Westerlund

Samordnad avfallshantering
Wiklunds Åkeri AB
Kontaktperson: Fredrik Westerlund

Grindar / Leveransplaneringsverktyg
Wellsec AB
 

 
 
/