sv

Organisation

Beställare av BLC

Stockholms stad är beställare av bygglogistikcentret för Norra Djurgårdsstaden. 

Fredrik Bergman
Genomförandeprojektchef Norra Djurgårdsstaden

fredrik.bergman@stockholm.se

GENOMFÖRANDEORGANISATION

Platschef 
Per Bramfalk
072-571 18 99 | per.bramfalk@nobolog.se

Etappsamordnare
Michael Wallén
070-009 84 88 | michael.wallen@nobolog.se

Etappsamordnare
Jens Lundquist
070-205 24 79 | jens.lundquist@wiklunds.se

Etappsamordnare
Peter Vindby
070-495 90 05 | peter.vindby@nobolog.se

Samordnande etappsamordnare
Håkan Bjurefors
073-515 44 76  | hakan.bjurefors@wiklunds.se

Samordnande etappsamordnare
Sebastian Elmenhoff
073- 081 30 24  | sebastian.elmenhoff@nobolog.se

Kontakta oss på: blc@ndslogistik.se | 08-122 130 00

Transport, lager och maskinpool
Wiklunds Åkeri AB
Kontaktperson: Slaven Zlatkovic
072-210 81 40| slaven.zlatkovic@wiklunds.se

Samordnad avfallshantering
Wiklunds Åkeri AB
Kontaktperson: Slaven Zlatkovic
072-210 81 40 | slaven.zlatkovic@wiklunds.se

Grindar / Leveransplaneringsverktyg
Wellsec AB
Kontaktperson: Patrik Hällström 
072-857 54 00 | patrik@wellsec.se

 
 
/