sv

Bas- och tilläggstjänster

BLCs tjänster er inndelat i två kategorier - bastjänster och tilläggstjänster.

Bastjänsterna är en del av standardutbudet ni får tillgång åt när ni blir kund hos BLC. Om det är andra former for tjänster man önsker utfört, beställs dissa som tilläggstjänster.

Om ni har önsker eller forslag til andra tilläggstjänster, kontakta BLC.

 

Bastjänster

 • Gemensamt skalskydd med inpassagekontroll
 • Korttidslagring av byggmaterialer
 • Samlasting och transport av byggmaterial
 • Avfallshantering
 • Sommar- och vinterväghållning
 • Masshantering för staden
 • Returtransporter
 • Utbildning
 • Gemensam APD-plan
 • Information til byggbodar
 • ID06

Tilläggstjänster

 • Intransport av material för arbetstid
 • Uthyrning av logistiksamordnare
 • Långtidslagring
 • Kitning
 • Städning/utvidat avfallshantering/containerhyra
 • Lastning, lossning och lyft
 • Specialfordon
 • Bevakning och larm
 
 
/