sv

Nyheter

Gods på allmän platsmark

8 november 2013

Lagring längre än 2 timmar ska ske på BLC eller fastighetsmark.

För att få bästa framkomlighet inom området sker lagring av gods på BLC eller fastighetsmark. Lagring på allmän platsmark kan ske maximalt 2 timmar efter lossning.

Entreprenörer som lagrar material på allmän platsmark kommer att kontaktas och om gods inte förflyttas kommer BLC att hjälpa till med lagringen.

 

 
 
/