sv

Nyheter

Håll koll på tid och grind

28 mars 2014

Glöm inte att hålla på tidsintervallet för era koder.

På BLC har vi fått in felanmälningar på att koderna för in- och utpassering i området, ibland inte fungerar. Vi undersöker detta men påminner om att kod...

Läs mer...

 

Tillfällig registrering av ID06

27 mars 2014

Det går att tillfälligt registrera ID06 i väntan på utbildning.

Vid ett antal tillfällen har kursdeltagare på utbildningen berättat att de tvingats smita in i området för att de inte har hunnit gå utbildningen på BLC. Vi påminner er om att det finns möjlighet att tillfälligt registrera ID06, för in- och utpass...

Läs mer...

 

Det är billigare att sortera rätt!

17 mars 2014

Vid tömning av avfall har det den senaste tiden uppdagats att en del entreprenörer inte sorterar sitt material enligt överenskommelse.

Gömt i slodorna har vi hittat material som inte stämmer överens med den uppmärkning som slodan har. Det som händer då är att avfallet i slodan inte längre kan klassas efter ursprunglig up...

Läs mer...

 

Lagra varmt?

17 mars 2014

Vi har fått in en förfrågan från några av er om vi har möjlighet att lagra varmt på BLC. I huvudsak rör sig förfrågan om färg och spackel. Vi undersöker nu detta och återkommer inom kort. Tack för att ni vill vara med och utveckla...

Läs mer...

 

Ny prislista och AF-text

16 mars 2014

Ny prislista för anslutningsavgift, lotsavgift samt ny uppdaterad AF-text för upphandling.

Prislitsa för anslutningsavgifter, lotsavgift och bevakningskostnad finns för 2014 och 2015 års priser. Ny uppdaterad AF-text för upphandling av entreprenrörer finns framtagen. Uppdatering avser främst förtydligande som framkommit. Version 2014-03-10.
 

ID06 ska bäras synligt

14 mars 2014

Alla som arbetar inom Norra Djurgårdsstaden ska synligt bära sina ID06-kort. ID06 används som identifiering och för att komma in och ut ur området.

Vi har fått vetskap om att alla inte har ID06. T.ex. har vaktbolaget vid tillfällen påträffat personer som utför arbete på helgerna, utan ID06. Då ID06 är ett krav för att...

Läs mer...

 

Husarviksgatan har fått körgrindar

13 mars 2014

Grindar har nu satts upp vid Husarviksgatan (Husarstigen). Dessa grindar kommer framförallt att användas av entreprenörerna som arbetar inom Norra 2.

Leveranser till Västra hänvisas till Gasverksvägen. Dock kommer stora och/eller tunga leveranser att behöva gå igenom våra nya körgrindar eftersom det finns begräsningar i form av maxhöjd och last längs Gasverksvägen.
 

Nyhetsbrev varannan vecka

13 mars 2014

Nyhetsbrev kommer framöver att skickas ut varannan vecka. Detta för att vi vill att ni alltid ska få värdefulla nyheter och nyhetsbrev med hög kvalitet.

 

Snabbare och säkrare körgrindar

5 mars 2014

Vi uppgraderar nu alla körgrindar i området.

En ny generation av körgrindar har kommit så nu uppgraderar vi våra befintliga körgrindar. Arbetet kommer inte påverka er i områdena. Fördelarna med de nya grindarna är: Förenklat underhållsarbete. Högre driftsäkerhet....

Läs mer...

 

Ny version av Serviplan

3 mars 2014

Nu finns det möjlighet att skicka din grindkod till flera e-postadresser och telefonnummer. Det är också mer förifylld information i Serviplan.

Som tidigare informerat håller Servistik på att arbeta fram en handlingsplan som syftar till att utveckla slottids-bokningssystemet Serviplan. Arbetet fortlöper och nu har vissa ändringar gjorts i systemet. Det finns nu: Möjlighet att lägga in fler e-postad...

Läs mer...

 
 
/