sv

Nyheter

BLC i BI-pressen nr 12 2015

27 april 2015

BLC i Byggindustrin nr 12 2015 om hur samordnade transporter påverkar. Både ris och ros i artikeln. Finns att se under Kommunikation och Press.

Alla som bygger i Stockholms nya stadsdel Norra Djurgårdsstaden är tvingade att samordna sina transporter till och från byggområdet. Det är ett initiativ från staden med syftet att minska miljöpåverkan, förbättra arbetsmiljön och öka effektiviteten. Fr...

Läs mer...

 

Världsarbetsmiljödagen i Norra Djurgårdsstaden

27 april 2015

Den28 april genomförs Reflektionsdagen – en säker arbetsplats i Norra Djurgårdsstaden. Syftet är att uppmärksamma en säker arbetsplats och diskutera förutsättningar och positiva effekter av ett samordnat sätt kring bygglogistik och säkerhetsarbete. Delega...

Läs mer...

 

Basprislistan under utveckling

20 april 2015

På uppdrag av Exploateringskontoret arbetar vi på BLC nu med att förenkla basprislistan. Syftet är att kunna tillmötesgå önskemål från byggprojekten om en enklare och tydligare prissättningsmodell. Bakgrunden är att den nuvarande prismodellen inte har kunna...

Läs mer...

 

Totalkostnadsverktyg underlättar

8 april 2015

Under alla utbildningar pratar vi mycket om totalkostnader för olika materialslag. I expertutbildningar får deltagarna tillgång till ett totalkostnadsverktyg där de får testa hur olika tilläggstjänster påverkar totalkostnaden för ett materialslag.  ...

Läs mer...

 
 
/