sv

Nyheter

Ny prislista bergkrossprodukter

31 mars 2015

Ny prislista på bergkrossprodukter inom NDS vilket kommer att börja gälla fr o m 2015-04-15

Den nya prislistan finns att hämta under Fakta och priser.
 

Skyltning bygginfarter

24 mars 2015

Under kommande vecka kommer nya skyltar att sättas upp från Ropsten och mot byggområdena för att underlätta för era transporter att hitta rätt. De nya skyltarna är större och hänvisar även till etapperna.  
 

Material på allmän platsmark

23 mars 2015

Ett av Stockholms stads mål och krav är att inget byggmaterial lagras på allmän platsmark. Syftet är att minska svinn, skador och stölder, ökad framkomlighet samt säkerhet för personal. Genom materialrondering ska vi tillsammas styra mot detta. Stockholms stad...

Läs mer...

 

Studiebesök på BLC

20 mars 2015

Fredagen 24:e april anordnas ett studiebesök tillsammans med Samhällsbyggarna ute på BLC.

Kom och lyssna på Genomförandeprojektchef Fredrik Bergman, Stockholms stad samt Fredrik Friblick VD, Prolog som kommer ge er all information om projektet och de innovativa satsningarna som görs här. Studiebesöket är kostnadsfritt och vi bjuder på en smörgås o...

Läs mer...

 

ID06-kontroller

9 mars 2015

Under mars månad kommer nya ID06-kontroller genomföras, så se till att alla era anställda är godkända och registrerade för att arbeta inom områdena. Detta för allas säkerhet i Norra Djurgårdsstaden.
 

Trygg och säker arbetsplats - att av våra mål

3 mars 2015

Ett av BLCs uppdrag är att skapa bra arbetsförhållandenför dig som arbetar inom Norra Djurgårdsstaden. Genom att samordna transporter, uppställning av material och mobilkranar, genomföra krankoordinering mm. kan vi tillsammans minska riskerna för tillbud och olyckor. Ett av ...

Läs mer...

 
 
/