sv

Nyheter

Saltkajsprojektet invigt!

27 januari 2023

Projektet Saltkajen är en del av exploateringen av Norra Djurgårdsstaden där det gamla hamn- och industriområdet omvandlas till en modern och miljöanpassad stadsdel. Kontraktet avser anläggning av en ny pir med tillhörande brygga samt ombyggnation av befintlig kaj. Arbe...

Läs mer...

 

Återbrukscenter öppnar på BLC under våren 2023

26 januari 2023

Genom effektiv avfallsminimering kan vi reducera mängden material som går till avfall. Wiklunds Åkeri som ansvarar för avfallshanteringen i Norra Djurgårdsstaden kommer att tillhandahålla tilläggstjänsten avfallsminimering genom återbruk. Kontakta BLC för mer in...

Läs mer...

 
 
/