sv

Nyheter

Besöksrutiner till byggområde

26 februari 2016

Platschef hos entreprenören har möjlighet använda besökspasserkort för att ta emot besökare till sitt eget entreprenadområde, utan att dessa passerar BLC. Platschef eller utsedd person är ansvarig besöksmottagare. För mer detaljerad information bes&oum...

Läs mer...

 

Ljusmaster för att lysa upp området

25 februari 2016

Stockholm Stad har nu handlat upp 50 stycken ljusmaster med syfte att områden inom NDS byggområden behöver lysas upp under mörkare tidpunkter. Dessa ljusmaster kommer att levereras under mars månad och kommer att kunna hyras av Staden för att placeras på önskade områ...

Läs mer...

 

Gasverket redo att omvandlas

24 februari 2016

Den första detaljplanen för det kulturhistoriska Gasverket har vunnit laga kraft. Det innebär att omvandlingen från en stängd industri till en unik stadsmiljö med kultur och service kan fullföljas. Planen är att verksamheterna på Gasverket kommer att öppnas succesi...

Läs mer...

 

Första inflyttning Husarviksgatan

23 februari 2016

Den 23 februari sker första inflyttning på Husarviksgatan, 20 stycken hyreslägenheter, på området Norra 2. Kvarteret har byggts i Wallenstams regi och huvudentreprenör är Mecon Bygg AB. Samordning kring inflyttning och transporter på plats koordineras av Logistik...

Läs mer...

 

Enkätundersökning för Bygglogistikcentret

22 februari 2016

Bygglogistikcentret(BLC) i Norra Djurgårdsstaden strävar efter att erbjuda hög service och kvalitet och inom ramen för detta jobbar vi med ständiga förbättringar.

Stockholm Stad genomför just nu en enkätundersökning där de vänder sig till delaktiga i projektet Norra Djurgårdsstaden som är kund i stadens BLC. Syftet med enkäten är att utvärdera hur Din verksamhet påverkas av BLC och hur tjänster genomförs f&oum...

Läs mer...

 
 
/