sv

Nyheter

VINNOVA beviljar medel för forskning kring BLC

6 december 2014

VINNOVA har beviljat medel för steg 1 och reserverat medel för forskning kring "Förbättrad logistik för ett resurseffektivt byggande". Detta innebär ett stor steg i fortsatt forskning kring hur bygglogistiken kan förbättra resurseffektivt byggande.

VINNOVA har beviljat forskningsbidrag steg 1 för Umaningsdriven innovation. Det innebär att Stockholms stad med parter har tilldelats 500 000 SEK för konstalationsbyggande för att söka bidrag för steg 2 om forskning kring "Förbättrad logistik för ett resurseffektivt ...

Läs mer...

 

Samlastning ger effekt!

1 december 2014

Det är hög utdelning på samlastningen via BLC. Faktum är att vi minskar antalet transporter till områdena med 100-150 stycken/månad.

Staplarna i diagrammet motsvarar antalet leveranser in till BLC kontra antalet slingbilar som går ut i området. Just nu går det i snitt 3,4 leveranser in till BLC, på en slingbil ut...

Läs mer...

 

Gång- och cykeltrafik

1 december 2014

Fredagen den 5 december måste ni i Västra vara extra uppmärksamma. Detta då gång- och cykelvägen vid Hårdvallsgatan öppnas upp för allmänheten.
 

Inflyttning hos Primula

1 december 2014

Primulas första hus är färdigställt och inflyttning sker nu på måndag, 1 december. Framkomligheten kan p.g.a. detta bli begränsad i Västra. 
 

Ny körgrind

1 december 2014

Vi har nu placerat ut en ny grind i Västra. Grinden heter G28 och den ligger på Hårdvallsgatan.
 

BLC utökar verksamheten

1 december 2014

Fler områden startar och det har medfört att vi på BLC måste expandera.

Vi har snart dubbelt så mycket kontorsplats som tidigare. Tillbyggnaden väntas vara klar vecka 50. Efter tillbyggnaden flyttar vi alla utbildningar till en större lokal. Vi kommer d&aum...

Läs mer...

 
 
/