sv

Nyheter

Idétävling -vinn en gratis middag

13 november 2013

Stockholms stad utlyser en idétävling för avfall. De bästa förslagen på hur vi praktiskt kan minska avfallsmängderna eller miljöpåverkan från avfallet i Norra Djurgårdsstaden belönas. Du kan vinna ett presentkort på middag för 2-4 personer!

Tävlingen är inriktad på idéer för planering och byggande av Norra Djurgårdsstaden

Idéerna tävlar i två kategorier

  • Genomförda idéer: Du ska själv ha varit en betydande del av genomförandet eller kommit med själva förslaget för att få tävla i denna kategori. Förslaget ska vara genomfört inom Norra Djurgårdsstaden.
  • Tänkbara idéer: Denna kategori är helt fri för idéer. Stora som små.

Så gör du för att tävla

Om det är en genomförd idé:
     1. Beskriv din idé
     2. Vart den genomfördes
     3. När den genomfördes
     4. Ange din roll vid framtagandet
     5. Beskriv vilket resultat idén har lett till alternativt vilket det kan tänkas leda till

Om det är en tänkbar idé:
     1. Beskriv din idé
​     2. Om möjligt, beskriv vilket resultat idén kan leda till

Skicka ditt tävlingsbidrag senast 2013-12-31 till jon.mellqvist@extern.stockholm.se. Glöm inte att skriva ner dina kontaktuppgifter för att kunna vara med och tävla.

OBS: Max 1 A4-sida per idé

Lycka till!

 
 
/