sv

Nyheter

Så klarar du avfallskravet

21 november 2013

Elisabet Höglund från Sveriges Byggindustrier föreläste i onsdags om hur entreprenörer kan bli mer resurseffektiva och klara kravet på max 20 kg avfall/m2 ljus BTA.

Elisabet sa att det handlar om att förstå orsaker som genererar avfall och att i ett tidigt skede sätta in förebyggande åtgärder. Tips till entreprenörer:

  • Räkna på ett liknande projekt – hur mycket avfall blev det där och hur stort är glappet till kravet?
  • Kompetensutveckla er.
  • Ta fram åtgärder och prioritera.
  • Ansvarsfördelning – fördela uppgifter och utse en person som arbetar med resurseffektivitet.

Företag som aktivt arbetat med avfallshantering och använt sig av idag kända tekniker minskade produktionskostnaden med 0,2-0,8 %. Mer tips finns på Sveriges Byggindustriers hemsida.

 
 
/