sv

Nyheter

Seminarium 20/11: Resurs- och avfallshantering

11 november 2013

Den 20/11 klockan 13:00 så anordnas ett seminarium med temat Resurs- och avfallhantering.

20 november mellan 13-15 välkomnas ni till ett seminarium på temat Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning - Så kan man klara kravet på 20 kg/m2 totalyta.

Utifrån byggbranschens uppdaterade Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning (f.d. Kretsloppsrådets riktlinjer) tar seminariet upp följande områden:

  • Förebyggande av avfall vid byggande och rivning
  • Avfallslagstiftningen
  • Avfallshantering på byggarbetsplats
  • Materialinventering och rivning
  • Kravställande, på materialleverantör och från beställare
  • På gång från Boverket och Naturvårdsverket

Seminariet vänder sig till alla som arbetar med Norra Djurgårdsstaden så som: Platschefer, Miljöansvariga, Projektledare, Byggledare, Inköpare m fl.

Föreläsare:

Elisabet Höglund, Sveriges Byggindustrier, Tyréns
Seminariet är kostnadsfritt men meddela om du kommer till helena.2.karlsson@extern.stockholm.se

Välkomna!

Helena Karlsson, handläggare hållbarhet
Stora Projekt, Norra Djurgårdsstaden
Besöksadress: Gasverksvägen 15
Telefon: 070-329 04 89
E-post: helena.2.karlsson@extern.stockholm.se
www.stockholm.se

 
 
/