sv

Nyheter

Statistik på avfallshantering

18 november 2013

Så mycket avfall har Västra genererat

Mellan april till september 2013 har Västra genererat 1,2 kg/m2 ljus BTA avfall och i cirkeldiagrammet kan ni se vilken typ av avfall som har genererats. Avfallet är fördelat på total bruttoarea (BTA) för pågående husbyggnation inom detaljplan Västra.

Kravet från Stockholms stad är att avfallsmängden inte får överstiga 20 kg/m2 ljus BTA, vilket betyder att områdena än så länge är långt under gränsen. Dock ska det tas i beaktning att Västras byggtid sträcker sig till 2017 och att många entreprenörer är i ett tidigt skede där avfallet är begränsat.

Varje månad skickas en avfallsrapport ut till entreprenören där mängd avfall och typ av avfall redovisas för det aktuella bygget. Nästa månad får byggherrar också en kopia på avfallsrapporten.

 

 
 
/