sv

Nyheter

Begränsning av PC-koder

28 januari 2014

För att förbättra framkomligheten begränsas nu antalet PC-koder.

Från och med måndag 27 januari kommer BLC att begränsa antalet Platschefkoder (PC-koder) till 40 passeringar genom körgrindar per vecka.

Syftet med PC-koder är att de i en mindre skala ska användas av platschefen i de fall slottidsbokning inte är möjligt. Exempelvis för att ta sig in i området med personbil eller för att släppa in besökare till arbetsplatsen.

Denna flexibilitet har för vissa arbetsplatser medfört att man också har släppt in leverantörer av material, som egentligen ska ta sig in i området med en slottid.

För Västra har det inneburit att materialflödena varit ojämna vilket har försämrat framkomligheten i området.

BLC begränsar därför PC-koderna till 40 körgrinds-passeringar per vecka. Det för att få jämnare flöden till arbetsplatserna och säkerställa god framkomlighet för de fordon som bokat slottid.

Vid frågor, kontakta BLC.

 

 
 
/