sv

Nyheter

Hantverksbilar i Västra

1 april 2014

Fler och fler hantverksbilar vistas i Västra och då fordon ofta parkerar längre än tillåtet kommer nu ett parkeringsbolag att bevaka området.

I område Västra vistas det numera många hantverksfordon. Då framkomligheten påverkas av parkerande hantverksbilar, påminner vi alla om att en hantverksbil som kommer in i området, har 30 minuter på sig att lossa eventuella material och verktyg, för att sedan lämna arbetsplatsen.

Många entreprenörer i området har påverkats av att hantverksbilar har parkerat på fel plats och längre än det som är tillåtet. På grund av detta kommer ett parkeringsbolag att se till att reglerna efterföljs.

Hantverksbilar som inte följer reglerna kommer att bötfällas. Hör av dig till BLC för mer information.

 
 
/