sv

Nyheter

Ny prismodell - timdebitering på lagerarbete och transporter

10 juni 2015

   

  Ny prismodell för BAS-prislista för lagerarbete och transporter.

  BAS-prislistan förändras och förenklas med avseende på lagring och transporter. Den stora förändringen är att både lagerhantering på BLC samt transporter från BLC till arbetsplatsen kommer att debiteras per timme

  Målet med förändringen är att det ska bli tydligare och enklare att förstå prislistan, följa upp debiteringen samt att öka möjligheten att påverka kostnader som förknippas tjänsterna. 

  All lagring av gods kommer att följas upp och debiteras per kvm istället för per kbm/pall/kolli. I samband med denna övergång så kommer alla artiklar att lagras in på artikelnivå, enligt aktuella benämningar på följesedel, vilket gör det ännu lättare och tydligare vid avrop av material i Materialbeställningar. Det ökar möjligheten till delleveranser av material från lager till arbetsplatsen

   

   
   
  /