sv

Nyheter

Skydds- och säkerhetsregler på Gasverket

27 november 2015

   

  Samtliga som besöker eller arbetar inne på Gasverksområdet måste följa speciella skydds- och ordningsregler. Minimikravet som gäller för att beträda området är hjälm, varselväst eller jacka, glasögon samt skyddsskor. Det rekommenderas även att varselbyxor och skyddskåpor används. Dessutom ska alltid giltigt ID06-kort bäras, registrerat hos BLC, efter genomförda utbildningar(bas- eller normalutbildning samt gasverksutbildning).
   
  På grund av särskilda förhållanden på området ställs stora krav på samordning mellan alla aktörer som verkar på Gasverket. Därmed är det ett krav för samtliga som ska arbeta på området att anmäla var och när de ska arbeta, till den ansvariga huvudentreprenören, Veidekke eller Skanska.

  Vid frågor, kontakta BLC på mail blc@ndslogistik.se eller telefon 010 - 214 77 70

   
   
  /