sv

Nyheter

Uppställningsplats för godstrafik i väntan på inpassering

26 januari 2016

   

  BLC har nu upprättat yta för godstrafik i väntan på att få köra in på byggområdet.

  Då det ofta är trångt på byggarbetsplatsen bokas slottider för samtliga leveranser. I samband med bokningen genereras en inpasseringskod som gäller under ett angivet tidsintervall och för en specifik lossningsplats. Om leveransen ankommer före koden börjar gälla kan uppställningsplatsen användas i väntan på att komma in på byggområdet för att inte lastbilar ska blockera infarter och Bobergsgatan.

  Tag infarten mellan BLC och parkeringen, parkera med fronten mot gasverket för att enklare kunna köra vidare mot byggområdet.

  Uppställningsplatsen skapar ett smidigare flöde och underlättar för framkomligheten på Bobergsgatan

   
   
  /