sv

Nyheter

Examensarbetare till Norra Djurgårdsstaden

23 mars 2016

Stockholm Stad avser att främja forskning avseende bygglogistik i syfte att nyttja bygglogistikcentrat för att skapa utveckling i branschen.

Studenter från LTU och KTH utför nu sitt examensarbete där de på uppdrag av Stockholms Stad utreder om hur effekten av att införa ett Bygglogistikcenter(BLC) i NDS har påverkat upphandlingsstrategier, samt hur byggherrar och entreprenörer upplever att BLC påverkar dem. Genom intervjuer och enkäter kommer statistik och data jämföras med uppfattningar och resonemang. Tanken är att forskningen ska generera underlag för framtida förbättringar inom byggbranschen.     

 
 
/