sv

Nyheter

Byggnadstart Bobergsskolan

1 februari 2017

   

  På området Gasverket ska en ny skola och förskola byggas i regi av SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB.

  SISAB har etablerat sig på området Gasverket för byggnation av ny skola. Skolan kommer att bestå av tre stycken byggnader, och beräknas kunna ta emot ca 900 elever. Inledningsvis ska skolan rymma elever från förskolan upp till årskurs 6. Framöver en i ett senare skede i projektet ska det utvecklas och fyllas på, upp till årskurs 9.
  Byggnationen beräknas bli klar till hösten 2019. Det ser vi fram emot!
   

   
   
  /