sv

Nyheter

Avslutat samarbete för bygglogistiken i projektet

1 december 2017

   

  Stockholm Stad och Servistik AB i samarbete med Wiklunds Åkeri AB är överens om att samarbetet gällande bygglogistik i projektet Norra Djurgårdsstaden upphör from den 31 mars 2018.

  Parterna har kommit överens om att samarbetet avslutas därmed i förtid då det ursprungliga avtalet sträcker sig till 31 juni 2020. Anledningen är att förutsättningarna har ändrats utifrån den tidpunkten då avtalet ingicks. Parterna har under en längre tid haft olika syn och ambitionsnivåer kring levererade tjänster och utveckling kring innovationsprojektet Bygglogistikcenter.


  Stockholm Stad avser att fortsätta utveckla Bygglogistikcenter med de erfarenhets som nu finns. För att bättre anpassa lösningen till kundernas behov väljer Stockholm Stad att påbörja en ny upphandling av logistiktjänster med beräknad uppstart under kvartal 2 2018. Informationsmöten kring BLC 3.0 kommer att genomföras vecka 4, torsdagen den 25/1, 2018.

  Samma information ges vid två tillfällen.
  • Infoträff 1 kl. 12:00-13:00
  • Infoträff 2 16:00-17:00

  Informationsmötet är på Bobergsgatan 15, projektkontoret Stockholms stad plan 3. Ingen anmälan krävs. För vidare information kommer vi framöver uppdatera på hemsidan. www.ndslogistik.se

   
   
  /