sv

Nyheter

Förenklade regler vid kvälls- och helgarbete

21 augusti 2018

BLC förenklar hanteringen i samband med kvälls- och helgarbete i Norra Djurgårdsstaden. Det nya reglerna börjar gälla med start nu på lördag den 25 augusti. Vid arbete på vardagar mellan kl. 06.00 – 20.00 behövs inte längre någon anmälan till BLC. På helger behövs inget tillstånd mellan kl. 08.00 – 17.00. Observera att bullrande arbeten får förekomma mellan kl. 07.00 – 19.00 vardagar samt mellan kl. 09.00 – 16.00 på helger i enlighet med naturvårdsverkets riktvärden.
 
Om arbete krävs på andra tider ska anmälan göras till BLC. För att BLC ska kunna behandla anmälan krävs följande uppgifter: Personalens namn, företag, tid från - till, byggområde, byggherre, ansvarig arbetsledare, telefon ansvarig arbetsledare. Anmälan ska göras senast dagen före kvällsarbete och senast torsdag kl. 12.00 vid helgarbete.
 

 
 
 
/