sv

Nyheter

Arbeten med tjärfack inleds

16 oktober 2019

Peab kommer att starta upp med en försiktig schaktning av markskiktet för att kunna utföra inmätningar av tjärfackens position. Det är alltså ingen markrening utan en inmätning. Skulle det uppstå besvärande lukt så kommer den avskrapade markskiktet att återställas.
Arbetet påbörjas den 18/10 och beräknas vara helt klart 23/10.
 

 
 
 
/