sv

Nyheter

Stort intresse för elektronisk personalliggare

5 november 2015

Under morgonen den 5 november genomfördes ett frukostseminarium med fokus på kommande lagstiftning gällande elektronisk personalliggare inom byggbranschen. Frukostseminariet hölls på Bygglogistikcentret i Norra Djurgårdsstaden och lockade ett 60-tal morgonpigga åhörare.

 

Seminariet inleddes med att Jesper Lundgren från Prolog hälsade alla välkomna och sedan lämnades stafettpinnen vidare till Fredrik Bergman på Exploateringskontoret. Fredrik presenterade verksamheten i Norra Djurgårdstaden och hur det arbetas med ID06 hantering. Efter detta klev Conny Svensson och Johan Dufva från Skatteverket in och presenterade bakgrund och syftet med den nya lagstiftningen gällande elektronisk personalliggare. 

Personalliggare är sedan tidigare krav i andra branscher så som restaurang och frisörverksamhet. Från 1 januari 2016 gäller reglerna om personalliggare även byggbranschen. Syftet med att använda personalliggare även inom byggbranschen är att främja en sundare konkurrens och motverka svartarbete.

Lagen omfattar i stora drag att det kommer att krävas elektronisk registrering av verksamma personer på byggarbetsplatser. Dessa registreringar ska sedan finnas tillgängliga för byggherren och skatteverket vid ett eventuellt kontrollbesök. 
Presentationen från Skatteverket efterföljdes av ett stort antal frågor där det bland annat framkom att registrering inte behöver ske vid lossning och lastning samt för personer som inte är verksamma. 

Efter skatteverkets presentation klev Jens Landén från Infobric på scenen och presenterade vilka tekniska lösningar som finns för att förenkla registreringen av personer på arbetsplatserna. Jens presenterade Infobrics produkter där elektronisk registrering av personer förenklas med hjälp av en Registreringsbox samt mobilapplikation.  


Tack alla deltagare för visat intresse!

 
 
/